dissabte, 1 de novembre de 2014


Aquest blog  està pensat per mostrar les obres que vagi creant, per tal d'apropar-me a les persones que els interesi la meva feina. Per més informació consulteu l'enllaç que porta al meu facebook d'il.lustrador.